Hwyl yr Ŵyl Nadolig Pwllheli Christmas Festive Fun

Bydd  ‘Hwyl yr Ŵyl – Festive Fun’ Pwllheli eleni yn cael ei gynnal ar y 26ain a’r 27ain o Dachwedd. Dau ddiwrnod gwych i’r teulu cyfan, yn llawn awyrgylch Nadoligaidd gyda rhywbeth i bawb fwynhau. Trefnir y digwyddiad gan y gymuned leol, ac fe’i gefnogir gan fusnesau lleol. Y bwriad bob blwyddyn yw dod â chymuned Pwllheli a’r fro ynghŷd i ddathlu Hwyl yr Ŵyl a chefnogi eu tref a’i busnesau. Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma i ymweld a’r wefan. This year’s ‘Hwyl yr Ŵyl – Festive Fun’ Pwllheli will be held on November 26th and 27th. Two...

Read More

Digwyddiadau / Events

Ydych eisiau codi ymwybyddiaeth o’ch digwyddiad? Yna mae cyfle i chwi rhannu eich digwyddiad yma ar ein wefan. Cysylltwch gyda ni ar: events@pwllheli.cymru Do you want to raise awareness of your avent? Then take the opportunity to advertise your event on our website. Contact us at:...

Read More