Bydd  ‘Hwyl yr Ŵyl – Festive Fun’ Pwllheli eleni yn cael ei gynnal ar y 26ain a’r 27ain o Dachwedd.

Dau ddiwrnod gwych i’r teulu cyfan, yn llawn awyrgylch Nadoligaidd gyda rhywbeth i bawb fwynhau.

Trefnir y digwyddiad gan y gymuned leol, ac fe’i gefnogir gan fusnesau lleol. Y bwriad bob blwyddyn yw dod â chymuned Pwllheli a’r fro ynghŷd i ddathlu Hwyl yr Ŵyl a chefnogi eu tref a’i busnesau.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma i ymweld a’r wefan.


This year’s ‘Hwyl yr Ŵyl – Festive Fun’ Pwllheli will be held on November 26th and 27th.

Two great days for the whole family, full of festive fun, and something for everyone to enjoy!

The event is arranged by the local community, dedicated to bringing the best Christmas spirit possible to Pwllheli. It’s supported by local businesses and its aim is to bring the whole community together to celebrate the Festive Season, support local businesses and have fun in Pwllheli!

For further information, click here to visit their website.