Croeso Nôl

Welcome Back

Rydym yma ym Mhwllheli a’r Llŷn yn paratoi i groesawu ymwelwyr yn nôl i’r ardal. Gyda’r cyfyngiadau trafeilio eisoes wedi eu codi a gyda chaniatâd i lety hunan cynhaliol ail gychwyn masnachu dros y penwythnos, rydym yn disgwyl gweld nifer yn cyrraedd dros y dyddiau nesaf.

Er rydym yn croesawu hyn a bydd yn sicr yn hwb mawr i fusnesau lleol, rydym yn gofyn yn garedig pawb i gadw i’r cyfyngiadau a chanllawiau sydd yn parhau mewn lle yma yn enwedig yr angen i gadw pellter cymdeithasol o 2m. We here in Pwllheli and on the Llŷn are preparing to welcome visitors back to the area.

_____________

With the travel restrictions already having already been lifted and permission for self-contained accommodation to resume trading over the weekend, we expect to see many arriving over the next few days.

Although we welcome this and it would indeed provide local business with a much needed boost, we kindly ask everyone to keep to the restrictions and guidelines that remain in place here especially the need to maintain a social distance of 2m. Diolch / Thank you

Diolch / Thank you