Pwllheli

Ble mae croeso cynnes Cymreig yn eich disgwyl

Where a warm Welsh welcome awaits you

Lleoliad / Location

mewn ardal o harddwch naturiol – Penrhyn Llŷn

in an area of natural beauty – Llŷn Peninsula

Ar y môr / On the sea

cyfleusterau chwaraeon dŵr o safon fyd-eang

world class watersports facilities

Bywyd nôs / Nightlife

rydych chi’n saff o noson dda yma ym Mhwllheli

you’re guaranteed a good night out here at Pwllheli

Pwllheli

be ydych chi’n aros amdano?

what are you waiting for?

Croeso i Bwllheli / Welcome to Pwllheli

Tref llawn cyffro, ble mae ddigon i’w wneud a ble allwch brofi’r diwylliant Cymreig ar ei orau.

An exciting town where there’s plenty for you to do and to experience the Welsh culture at its finest

Rydym yn cario allan ychydig o newidiadau i’n wefan.

Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anhwylustod.

………………

We’re carrying out a few changes to our website.

We apologies for any inconvenience.