Croeso / Welcome

Mae croeso cynnes Cymreig yn eich disgwyl yma yn nref Pwllheli.

A warm Welsh welcome awaits you here in the town of Pwllheli.

Croeso i Bwllheli / Welcome to Pwllheli

Tref llawn cyffro, ble mae ddigon i’w wneud a ble allwch brofi’r diwylliant Cymreig ar ei orau.

An exciting town where there’s plenty for you to do and to experience the Welsh culture at its finest

Rydym yn cario allan ychydig o newidiadau i’n wefan.

Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anhwylustod.

………………

We’re carrying out a few changes to our website.

We apologies for any inconvenience.