Linciau Defnyddiol / Useful Links

Meddygol / Medical

Meddygfa Treflan Surgery

Ffordd Caerdydd, Pwllheli | (01758) 701457 | wefan/website | map

Ysbyty Bryn Beryl Hospital – Man Anafiadau / Minor Injuries Unit

Ffordd Caernarfon, Llwynhudol, Pwllheli | (01758) 701122 | wefan/website | map

Llywodraeth / Government

Cyngor Tref Pwllheli Town Council

Cyngor Tref Pwllheli | (01758) 701454 | wefan/website | map

Cyngor Gwynedd Council

Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH | (01766) 771000 | wefan/website | map

Local Councillors

Hefin Underwood (Ward y De/South Ward) – (01758) 613859 / 07872 665467 | ebost/email

Dylan Bullard (Ward y Gogledd/North Ward) – (01758) 613276/ 07824 738789 | ebost/email

Aelodau Glweidyddol / Political Members

Aelod Cynulliad / Assembly Member – Dafydd Elis Thomas

Aelod Seneddol / Member of Parliament – Liz Saville Roberts

Addysg / Education

Ysgol Cymerau – Gynradd / Primary

Ffordd Mela, Pwllheli | (01758) 612001 | wefan/website | map

Ysgol Glan y Mor – Uwchradd / Secondary

Ffordd Caerdydd, Pwllheli | (01758) 701244 | wefan/website | map

Coleg Meirion Dwyfor

Penrallt, Pwllheli | (01758) 701385 | wefan/website | map

Swyddfa’r Bost / Post Office

Prif Swyddfa’r Bost / Main Post Office

Ffordd Caerdydd, Pwllheli | (01758) 612993 | wefan/website | map

Is-swyddfa’r Bost Marian y De / South Beach Post Office

The C Store, Stryd Churton, Pwllheli | (01758) 613894 | wefan/website | map